Het project

In de jaren 1943 tot 1945 is een groep van ongeveer 80 mannen, voornamelijk afkomstig uit Walcheren en Zuid Beveland (provincie Zeeland) als dwangarbeider in het kader van de arbeidsinzet in Duitsland, werkzaam geweest bij het bedrijf Rudolf Sack in Leipzig. Zij waren gehuisvest in diverse Lagers. Daarnaast waren er Nederlandse dwangarbeiders onder meer afkomstig uit de regio Leiden en Bergh/'s Heerenberg.

Het bedrijf Rudolf Sack maakte landbouwwerktuigen en vervaardigde vanaf 1934 ook oorlogsmaterieel, in het bijzonder patroonhulzen in diverse formaten. 

Mijn vader was een van de arbeiders en woonde in Am Entenweiher. Aan de hand van van zijn foto's, foto's van anderen en op basis van onderzoek in Nederland en Duitsland is het boek Gedwongen Vriendschap geschreven. Het boek beschrijft de leef- en werkomstandigheden, maar ook de reis naar Leipzig en de terugreis naar Nederland na de bevrijding van Leipzig op 18 april 1945. Bovendien geeft het boek achtergrondinformatie over de arbeidsinzet, het bedrijf Rudolf Sack en de oorlogsproductie in Duitsland gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Overigens waren er ook ongeveer 88 Nederlandse krijgsgevangenen te werk gesteld bij Rudolf Sack. Dit betrof militairen beneden de officiersrang. De krijgsgevangenen waren Nederlandse militairen die bij de bezetting van Nederland in mei 1940 gevangen genomen werden. Zij werden vrijgelaten onder de voorwaarde dat zij geen subversieve activiteiten zouden ondernemen tegen de bezetter. Voorts waren zij verplicht zich jaarlijks te melden. In 1943, toen er in Duitsland een groot gebrek was aan arbeidskrachten voor de oorlogsproductie, werden zij bij de jaarlijkse melding alsnog gevangen genomen en werden zij naar Duitsland afgevoerd. Een deel van hen werd ondergebracht in het Stammlager Mühlberg; een aantal van hen werd in wisselende samenstelling ter beschikking gesteld van bedrijven in de omgeving, onder meer Rudolf Sack in Leipzig. Zij waren bij Rudolf Sack gehuisvest op het terrein van de fabriek, werden bewaakt en mochten geen contact hebben met de dwangarbeiders.

 

Dit project heeft tot doel om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en te publiceren over de dwangarbeiders en krijgsgevenagenen die gedurende de Tweede Wereldoorlog bij Rudolf Sack in Leipzig hebben gewerkt. Het zoeken naar nieuw materiaal (foto's en documenten) gaat onverminderd door! Wij houden ons aanbevolen voor uw suggesties: zie hiervoor het hoofdstuk "Contact ons" op deze website.