Paunsdorf

In Paunsdorf, voorheen een zelfstandige gemeente, maar nu een wijk aan de oostkant van Leipzig, staat de  Genezarethkirche. De kleine kerk dateert van 1783. Hier houdt de Evangelische Gemeinde haar kerkdiensten. Sinds 2006 is ds. Jan Teichert de predikant.
 
Van 1943 tot 1945 troffen hier op zondag de Nederlandse dwangarbeiders elkaar. Het was buitenlandse geestelijken niet toegestaan om in Duitsland werkzaam te zijn. De Nederlanders vonden ds Quandt van de Evangelische Gemeinde van Paunsdorf bereid om de kerkdiensten te verzorgen. Weliswaar waren de diensten in het Duits, maar veel belangrijker was dat de kerkdiensten niet een platform waren voor nazipropaganda. Ds Quandt toonde zich een tegenstander van het regime, een houding die hij ook voortzette tijdens de DDR periode.
 
De Nederlanders hebben de kerk in Paunsdorf gevoeld als een "thuis ver van huis" en zijn ds. Quandt en de Evangelische Gemeinde zeer dankbaar voor alles wat zij voor hen hebben gedaan.
 
In 1991, na het einde van de DDR periode, heeft ds Quandt Middelburg bezocht op uitnodiging van een aantal ex-dwangarbeiders. Hij legde op 31 december 1991 zijn ambt neer. Ds Quandt werd geboren in 1916 en is in 1996 overleden.
 
Klik hier voor de toespraak van ds Quandt op 28 september 1991 in Middelburg.
Na terugkeer in Leipzig hield ds Quandt op 6 oktober 1991 een preek in de Genezarethkirche, waarin hij verslag deed van zijn bezoek aan Middelburg en de ontmoeting met een aantal ex-dwangarbeiders.
 
Klik  hier  voor een foto van ds Quandt voor de kapel op het Ostfriedhof in Leipzig. (ds Quandt staat rechts) De foto is genomen in november 1943 na de begrafenis van Stan Blok, één van de Zeeuwse dwangarbeiders. Links van ds Quandt staat Paul Weber, de beheerder van het verenigingsgebouw van de volkstuinvereniging Priessnitzbad (am Entenweiher).  
 
Klik hier voor een foto van ds Quandt, genomen in 1991. 
 
Ds Quandt heeft er nog tijdens de DDR periode voor gezorgd dat er een herinnering kwam aan de oorlogsperiode: aan de buitenzijde van de kerk bevindt zich een eenvoudig monument met een kruis met daarop de woorden: "1939 - 1945 Gottes Frieden denen die in fremder Erde ruhen"  
 
 
 
Genezarethkirche in Leipzig Paunsdorf met tegen de zijmuur het monument 1939 - 1945 
 
 
Het in 2015 gerestaureerde monument
 
 
 
Interieur van de kerk (december 2014)