Vluchtverhaal Adriaan Geene (Goes)

27-03-2016 11:16

Op 4 april 1945 vluchtte Adriaan Geene (Goes) uit Leipzig en ging op weg naar Nederland. In het blad De Spuije (sept 1984) van de Heemkundige Kring De Bevelanden beschrijft hij zijn vlucht. Het artikel is toegevoegd aan het menu.