3 Zaaimachine van Rudolf Sack

Een aantal dwangarbeiders werkte op de afdeling Säka van het bedrijf Rudolf Sack. Dit was de afkorting voor Sähkasten, de afdeling waar de zaaimachines werden samengesteld. De film geeft een goed beeld van een dergelijke zaaimachine, feitelijk een bak tussen twee wielen, waarmee het zaaigoed over de akkers werd verspreid.

www.youtube.com/watch?v=YdJdLc1iK5Y